Obchodní akademie Pelhřimov

Přijímací řízení 2015

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/16

V souladu s § 60 odst. 2 a 3 školského zákona (č.564/2004 Sb.) vyhlašuji 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/16 do oboru vzdělávání 78-42-M/02 ekonomické lyceum a do oboru 63-41-M/02 obchodní akademie.

Podání přihlášky
Uchazeč použije formulář přihlášky stanovený MŠMT jako v prvním kole, druhou školu neuvádí. Přihláška musí být potvrzena základní školou a podepsána zákonným zástupcem žáka a uchazečem (přihlášku lze stáhnout na webu školy: www.oa-pe.cz/cz/uchazeci/).
Přihlášku je možno osobně odevzdat v kanceláři školy (Jirsíkova 875) nebo zaslat poštou na adresu Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov, Jirsíkova 244, 393 01 Pelhřimov.
Do formuláře nemusíte vyplňovat potvrzení lékaře.

Přihlášky zasílejte do pondělí 18. 5. 2015.

Na Vaše dotazy jsme připraveni odpovídat na kontaktech:
Ředitel: 565 325 654, 774 691 018, petrak@gymnazium-pe.cz
Kancelář pro obchodní akademii: 565 301 727, kucera@gyoa.cz

V Pelhřimově dne 7. 5. 2015

Mgr. Aleš Petrák
ředitel školy


Rozhodnutí o konání přijímací zkoušky, o termínech konání přijímací zkoušky, o stanovených jednotlivých kritériích a předpokládaném počtu přijímaných uchazečů

VŠICHNI STUDENTI SKLÁDAJÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKU S TÍM, ŽE ŘEDITEL ŠKOLY MŮŽE PROMINOUT KONÁNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY, POKUD UCHAZEČ VYKONAL PÍSEMNÉ PZ NA JINÉ ŠKOLE OBDOBNÉHO TYPU.

Přijímací zkouška se bude konat v pondělí 25.5. od 8,00 v budově OBCHODNÍ AKADEMIE.

Předpokládaný počet přijatých studentů je 6 do oboru ekonomické lyceum (78-42-M/02) a 8 do oboru obchodní akademie (63-41-M/02).

Důležité termíny přijímacího řízení

07.05.2015 vyhlášení 2. kola a zveřejnění kritérií přijímacího řízení
18.05.2015 nejzazší termín, do kdy je možno odevzdat škole přihlášku
18.05.2015 odeslání pozvánky k přijímacím zkouškám zákonným zástupcům uchazečů
25.05.2015 písemná zkouška z matematiky a písemná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury (organizační pokyny a časový harmonogram v pozvánce)
25.05.2015 oznámení výsledků a rozhodnutí o přijetí/nepřijetí uchazeče
26.05.2015-08.06.2015 lhůta 10 pracovních dnů pro odevzdání zápisového lístku

Kritéria přij. řízení pro obor 63-41-M/02 obchodní akademie a 78-42-M/02 ekonomické lyceum

Pořadí bude sestaveno dle následujícího bodového hodnocení (celkem 200 bodů):
a) Za výsledek přijímací zkoušky z matematiky získají uchazeči 0-50 bodů.
b) Za výsledek přijímací zkoušky z českého jazyka získají uchazeči 0-50 bodů.
c) Za prospěch na posledních třech vysvědčeních uvedených na přihlášce (1. pololetí 9. ročníku, obě pololetí 9. ročníku) získají 0-100 bodů.

Maximální počet 100 bodů získá ten, kdo má na všech třech vysvědčeních samé výborné. Za KAŽDOU dvojku budou odečteny 2 body, za KAŽDOU trojku 3 body a za KAŽDOU čtyřku 4 body. (nezapočítávají se známky z „výchov“)

Pomocná kritéria při rovnosti bodů:

 1. Počet bodů ze zkoušky z matematiky.
 2. Počet bodů ze zkoušky z českého jazyka.
 3. Počet bodů za prospěch.
 4. Známka z matematiky na vysvědčení: pololetní z 9. ročníku, poté koncové z 8. ročníku, poté pololetní z 8. ročníku (řazeno podle důležitosti při rozhodování).
 5. Známka z českého jazyka na vysvědčení: pololetní z 9. ročníku, poté koncové z 8. ročníku, poté pololetní z 8. ročníku (řazeno podle důležitosti při rozhodování).

Minimální počet bodů nutných k přijetí je 20.

Pelhřimov, 7. 5. 2015

Mgr. Aleš Petrák
ředitel školy


Výsledky 1. kola přijímacího řízení do prvního ročníku

OBOR OBCHODNÍ AKADEMIE výsledky 1. kola
OBOR EKONOMICKÉ LYCEUM výsledky 1. kola

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

 • Kritéria přijímacího řízení pro obor OBCHODNÍ AKADEMIE PDF
 • Kritéria přijímacího řízení pro obor EKONOMICKÉ LYCEUM PDF

Poslední aktuální informace ze společnosti Cermatpro čtyřleté studium.


Přijímací řízení v dubnu 2015 (pro nový školní rok 2015/16) bude mít tuto podobu:

Pro čtyřleté budou povinné písemné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky. Dále bude záležet na prospěchu na základní škole, popřípadě i na úspěších ve vědomostních soutěžích.

NOVÉ TESTY
Přijímací zkoušky budou na základě nařízení Rady Kraje Vysočina konat všichni žáci formou testů organizovaných ministerstvem školství (společností Cermat).

Bližší informace o přijímacím řízení, soubor testových úloh z českého jazyka a matematiky


Přihlášky ke vzdělávání

 • Obchodní akademie, zaměření podnikání a daně ZDE
 • Obchodní akademie, zaměření informační technologie ZDE
 • Ekonomické lyceum ZDE
 • přihláška ve formátu pdf ZDE

Na přihlášce není nutné vyplňovat „Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání“ – škola nepožaduje potvrzení lékaře.


Termíny:

15. 3. 2015 termín odevzdání přihlášky ke studiu
15. 4. 2015 řádný termín konání testů
14. 5. 2015 náhradní termín konání testů

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám budou probíhat vždy ve středu odpoledne od 14:40 h:

Matematika 28. 1. 2015 18. 2. 2015 4. 3. 2015
Český jazyk 11. 2. 2015 25. 2. 2015 11. 3. 2015

Zájemci se mohou registrovat na e-mail maresova@oa-pe.cz s uvedením jména a oboru, na který budou podávat přihlášku(y).

Kontakt pro dotazy: maresova@oa-pe.cz, tel.: 565 301 729 nebo 728 989 998


cz/uchazeci/index.txt · Poslední úprava: 11. 05. 2015, 14:00 autor: Jaroslava Hánová, Ing.
 
(c) 2009 Obchodní akademie Pelhřimov používá DokuWiki, správa webu Jan Hána.